A hosszú bajszú ember – Kreatív Írástanfolyamok

A hosszú bajszú ember

Színes csíkos történetek

aug 15

  Hol volt, hol nem volt, élt a világon egy hosszú bajszú ember. Életének derekán járt már, közel ötven éves volt. Magányosan tengette napjait a falu szélén egy kis házikóban.
  Reggelente, mikor felkelt, szomorúan nézett a tükörbe, mert szembesült igazi valójával. Nem szerette ugyanis a bajszát, mert túl hosszú volt, szinte már a földig ért. A legnagyobb fájdalma viszont az volt, hogy mindez a Kurta nevű faluban történt, ahol minden rövid volt. Rövid volt a lányok haja – de a szoknyájuk is –, rövid volt a kutyák farka, rövidek voltak az utcák, rövidek voltak az út menti fák, s a helyi vendéglátóegységet is így hívták: Kurta kocsma.
  Egyetlen egy dolog vigasztalta a hosszú bajszú embert: az, hogy itt a nappalok és az éjszakák is rövidek voltak, gyorsan zajlott tehát az élet.
  Nekem sincs már sok hátra”gondolta.“Nem kell már sokáig szégyenkeznem itt, nem kell már sokáig szemlesütve járnom az utcákat, ha aprósüteményért vagy röviditalért megyek. A hosszú bajszom átok, ez az oka annak, hogy nem találtam párt magamnak még rövid időre se.”
 A hosszú bajszú ember gyakran idézte fel gyerekkorát, próbált visszaemlékezni szüleire, apjára, anyjára, és arra, hogy vajon mikor kezdett el ilyen hosszúra nőni a bajsza. Ám bárhogy is erőlködött, nem jutottak eszébe ezek a dolgok. Hiába, Kurtán az emberek memóriája is rövidtávú volt!
   Az egyik napon azonban váratlan dolog jutott az eszébe! Elhatározta, hogy levágatja bajszát, elmegy a borbélyhoz megnyiratkozni. Bízott benne, hogy így majd őt is befogadja a falu népe, s vele is szóba állnak. El is indult hát a girbegurba utcákon, átkelt a kis hídon a csermely fölött, s közben egy szomorú dalt dúdolgatott magában.
  Sokszor arra gondolok, éjszakák és nappalok, miért váltják fel mindig egymást? Miért nem lehet mindig fény? Önmagamtól kérdem én: Miért nem láthatjuk már többé egymást?”
  Mikor ehhez a sorhoz ért, hirtelen megállt, ledöbbent. Azt érezte, megtalálta a megoldást. Halványan sejteni kezdte, hogy mi az oka igazi bánatának: az, hogy valaha volt egy társa, aki már nincs vele! Igen! Érezte, szinte látta maga előtt az asszonyt, a nőt, akit szeretett.
  Csodaszép volt. Magas, hosszú hajú, karcsú derekú, kék szemű, akinek hálával tartozott.

  Közben megérkezett a borbélyműhely ajtajához, ahol egy plakátot látott kiragasztva. A király közhírré tette rajta, hogy keresi az ország leghosszabb bajszú lakóját, mert a lánya eladó sorba került, és az ő családjukban az volt a szokás évszázadok óta, hogy a legidősebb királykisasszonyt az ország leghosszabb bajszú emberéhez adják feleségül, méltányolva kitartását. A mi emberünk el is határozta, hogy jelentkezik a palotába, hátha két legyet üthet egy csapásra: a bajsza is megmarad, és elveszett szerelme helyett újat is találhat.
   Igen ám, de más is szemet vetett a királykisasszonyra: az udvari főlovász. Neki viszont soha nem nőtt még csak pihe sem az orra alá, hiába várta kamaszkorától kezdve. Amikor a társai már nagyban dicsekedtek pelyhedző bajszukkal, az ő arca csupasz maradt. Nem volt jó természete már akkoriban sem. Irigykedett mindenkire, akit okosabbnak, csinosabbnak, gazdagabbnak gondolt. Nagy ereje lévén verekedős gyerekként sokszor lett galiba abból, hogy fűbe-fába belekötött. Mindig neki kellett a győztesnek lenni. de hogyan legyen tekintélye bajusz nélkül? Mivel az apja bútorokat és matracokat készített, akadt a műhelyében mindenféle eszköz, szerszám, alapanyag, így született meg a sima arcú fiú fejében az ötlet: bajuszt készít és ragaszt magának. Fogott egy marék kenderkócot, szépen kiválogatta a vékony szálakat, kent egy kis ragasztót az orra alá, és épp csak néhány piheszerűvel próbálkozott, hogy vajon észreveszik-e a csalást. De olyan ügyes volt a csalás, hogy a cimborák megveregették a hátát: “NA, látod, végre neked is kiserkent a bajszod!”
   Ezen felbátorodva mindig több és hosszabb szálat ragasztott az ajka fölé – közben a ragasztó anyagát is egyre tökéletesebbre, észrevétlenebbre alakította. Már bajszos emberként állt a király szolgálatába és vitte egész a főlovászságig. Tudott a hagyományról, ezért – látva, milyen csinos a legidősebb királykisasszony, meg azért a hagyomány sem elhanyagolható – gondosan ügyelt rá, hogy a bajsza kellően hosszúnak mutatkozzon, amikor lejön a lánykérés ideje. Igen ám, de azt is tudni akarta, lesznek-e más jelentkezők, és ha igen, milyen hosszú bajusszal veszik fel a versenyt vele. Persze ő nem akart versengeni, egyszerűen csak a lehetőségét is elvenni annak, hogy bárki legyőzhesse. Megvesztegette hát a királyi írnokot – tudott róla egy-két dolgot, ami miatt elveszíthette volna az állását –, hogy azonnal szóljon neki, ha jelentkező akadna, közölje azt is, honnan érkezik és milyen hosszú a bajsza. Az írnok tette is a dolgát, de sokáig nem volt olyan férj jelölt, aki bajuszhosszban a főlovászt megelőzhette volna. Azaz egy mégis akadt, de amikor a palotába érkezett éjszaka, hogy másnap megjelenjen a király előtt, a főlovász egy titkos ajtón keresztül belopózott a szobájába és levágott a bajszából annyit – miközben aludt a vendég –, hogy épp egy centivel legyen rövidebb az övénél.
  Történetünk nagybajuszú hőse viszont nem jelentkezett be előre. Felment a palotába, és egyenesen a király elé akart járulni.

   Igen ám, de a király nem szokott senkit bejelentés nélkül fogadni. A hosszú bajszú ember vitatkozott egy ideig az ajtónálló katonával, hogy azonnal engedje a király elé. Az azonban a főlovász által ígért két aranyra gondolt, amit akkor kap meg, ha előre értesíti őt a vetélytársakról. A király azonban meghallotta a zajt és kíváncsian kikukkantott az ajtón. Amint meglátta a hosszú bajszú embert szélesen elmosolyodott és behívta, hogy megismerkedjen vele. Az ajtónálló gyorsan lekurjantott a nyitott ablakon a főlovásznak, aki azonnal rohant a királyi szobához. Benyitott és azonnal a hosszú bajszú emberre támadt.
   – Te ápolatlan csavargó, hogy mersz a király urunk elé járulni porosan, izzadtan, büdösen. Azonnal indulj a fürdőbe és kócos, csimbókos hajad is igazíttasd meg az udvari borbéllyal!
  A király nem értette a váratlan kirohanást, a nagybajuszú pedig elszégyellte magát, mert a hosszú út pora még valóban ott volt ruháján, cipőjén – sőt, még a bajuszán is. Elindult kifelé, nem sejtve, hogy a borbély nem csak a haját igazítja meg, hanem a főlovász megbízása alapján a bajszát is meg fogja kurtítani.
  Egyetlen szerencséje volt, hogy a legidősebb királykisasszony ott leselkedett a falikárpit mögött és rögtön átlátta a főlovász cselszövését. Azt nem tudta, hogy milyen veszély leselkedik a hosszú bajszú emberre, de szimpatikusnak látta szomorú orcáját és elragadónak hosszú, fekete bajszát. Ez éles ellentétben volt azzal az érzéssel, ami a főlovász seszínű bajsza és ravasz arca láttán elfogta. Kibújt a kárpit mögül és ráparancsolt a bajszosokra:
  – Együtt mennek a fürdőbe és borbélyhoz és királyuram is elkíséri kendteket! Látni fogja kendtek megtisztulását, felkészülését a lánykérés előtti bajuszmérésre. Apámuram pedig mindenről beszámol nekem is – mondta, hogy a király is értsen belőle.

Ekkor elsötétült az ég. Nyorg bolygó gyarmatosító űrhajóflottájának vezérhajója megállt a királyi vár felett. A király hamar küldöttséget menesztett az égbe. Táltos lovon vezette a tárnokmester.
  Üdv, ó, messziről érkezett jövevények! – köszöntötte a tárnokmester az űrlényeket a parancsnoki hídon, mely leginkább zöldségeskertre hasonlított. Az űrlények csendben hullámzottak, ugyanis leginkább a földi növényekre hasonlítottak. Rendkívüli intelligenciájukkal gyorsan megfejtették az emberek nyelvét, s minden lovas mögé egy-egy űrlény ült, indáival jól megkapaszkodva. Egyszerre ért a palota udvarába a megtisztult hosszú bajszú ember a főlovásszal, meg a földönkívüliek.
  Ó, messziről jött barátaim! – fogadta a király az univerzum vándorait. – Épp jókor érkeztetek, mert egy nagyfontosságú ügyben kell döntenem. Legyetek ti a bírák: a két pályázó közül melyiknek hosszabb a bajsza? Az nyeri el leányom kezét s fele királyságomat, hol ti is békében nőhettek majd, ha kedvetek tartja.
  Csak ez a két pályázó akad leányod indájára, ó, uralkodó? – kérdezte a lények vezére telepatikus úton. Szájjal ugyanis nem rendelkezett, s olyan rég még nem járt a Földön, hogy ismerte volna az írást.
   A király nyomban elővezettette valamennyi reménykedő bajuszos daliát. Megtelt az udvar mindenfajta dús arcszőrzetű férfival, fiatallal, öreggel, széppel és rúttal, butával és bölccsel.
  A főlény colostokkal pontosan lemérte minden jelentkező bajszát, a tárnokmester feljegyezte pergamentekercsére. E művelet elég hosszú időt vett igénybe, miközben a szolgák a jelenlévőknek szomjoltókat s almás pitét kínáltak. Azok nem kérették magukat, hamarosan minden bajusz megtelt morzsával.
  Íme a leghosszabb bajszú ember! – mutatott a lények elöljárója a hosszú bajszú férfira a vizsgálódás befejezte után. – Ám ennek a másiknak – csavarodott indája a főlovászra – egyáltalán nincs bajsza. Maga erősített a szája fölé valami miskulanciát. Mivel a többinek semmit nem kellett tennie, ez pedig szorgosan dolgozott az eredményért, őt javasoljuk nyertesnek.
   E szavakra nagy zúgolódás hallatszott.
  Piszok migráns! – kiáltoztak a bajuszosok. – Zöldségeket beszél! Erkölcsi nulla!
 A király megvárta míg elcsendesedik a tömeg, majd udvariasan megköszönte a zöldségek véleményét.
  Szomszédom, a burkus király – mondta – óriási leszállópályát épített a tiszteletetekre. Mi, lusták, nem vagyunk méltók a jelenlétetekre.
  Az űrtelepesek megköszönték a felvilágosítást, és átrepültek a burkus király felvonulási területére, ahol épp a mi királyunkat kívánta megtámadni. Leszálló űrhajóik fúvókája sárrá olvasztotta a szörnyű hadigépeket.
  Választhatsz, leányom – tárta szét a két kezét a király. – Műbajusz vagy bio-bajusz? – azzal a két férfi felé mutatott.
  A lány szótlanul a hosszú bajszú férfi mellé állt.
  Legyen az a büntetésed – fordult a főlovász felé az uralkodó –, hogy örök életedben ilyen hosszú műbajuszt kell viselned. Ha egy milliméterrel is rövidebb, netán lehullna, azonnal a fejedet vétetem. A többi bajuszos ember pedig ezentúl állást kap testőrségemben.
  Éljen! – rikoltották a bajuszosok, hátukra kapták a királyt, a királylányt, a nagybajuszú embert, és diadalmenetben körbehordozták őket a városon. Az ifjú pár hamarosan esküvőt ült, Hencidától Bonchidáig folyt a bor és a vigasság. Itt a vége, fuss el véle!

>